Gebr. Coremans graaft in de goede richting 
met OK X-Drive premiumdiesel

Breda, november 2021 Vandaag de dag staat alweer de derde generatie aan het roer van grondwerkbedrijf Gebr. Coremans uit Breda. Het in de oorlogsjaren als loonbedrijf opgerichte familiebedrijf is tegenwoordig een gevestigde naam in Breda en wijde omgeving als het gaat om grondverzetwerkzaamheden in (onder)aanneming. Met zo’n 70 medewerkers, 25 eigen wagens en 60 grondverzetmachines is Coremans dagelijks in de weer met het bouwklaar maken van de ondergrond voor bouwprojecten in met name zuid en west Nederland. En met succes. Niet voor niets is hun slogan “Met Gebr. Coremans graaft u in de goede richting.”

Kennis, ervaring en een pragmatische insteek

De mooiste projecten beginnen bij Coremans. Er kan tenslotte pas gebouwd worden als het grondwerk juist is uitgevoerd en er een betrouwbare basis ligt. Dat vraagt om kennis, ervaring en een pragmatische insteek: ingrediënten die bij Coremans volop aanwezig zijn. Zo investeert Coremans in GPS machinebesturing, waardoor grondwerkzaamheden nauwkeurig en accuraat kunnen worden uitgevoerd en er snel geanticipeerd kan worden. De faalkosten worden hiermee tot een minimum beperkt en het werk is minder onderhevig aan vertraging. Vanuit dezelfde gedachte kiest Coremans bewust voor een premium brandstof zoals OK X-Drive Diesel. Door de reinigende additieven, inclusief speciale anti-corrosie en anti-schuim toevoegingen, blijft de verbrandingsmotor met OK X-Drive Diesel schoner en worden belangrijke onderdelen van het brandstofsysteem en de brandstoftank beschermd tegen corrosie. Hierdoor is er minder onderhoud nodig en is de stilstand minimaal.
Directeuren Tom Coremans, (links) en Jürgen de Jong (rechts)

80.000 kg minder CO2 uitstoot


Bram Coremans: “We zijn zuinig op ons materieel. Zo voeren we met regelmaat gepland onderhoud uit in onze eigen werkplaats en kunnen we kleinere reparaties snel zelf verzorgen. Maar zoals altijd geldt ook hier dat voorkomen beter is dan genezen. Door te kiezen voor OK X-Drive Diesel blijft de motor schoner en heeft deze minder te lijden. En dus is de kans op uitval kleiner. Dit is een win-winsituatie voor ons en onze opdrachtgevers. Bovendien besparen we met OK X-Drive Diesel minimaal 3% brandstof. Omgerekend betekent dat voor ons dat we per jaar maar liefst 80.000 kg minder CO2 uitstoten, puur en alleen door onze brandstofkeuze. En dat sluit weer naadloos aan op onze doelstellingen om duurzamer te ondernemen.” Wil Valks, accountmanager OK Oliecentrale, vult aan: “Voor bedrijven met een eigen wagenpark en het nodige materieel, zoals Gebr. Coremans, maakt een brandstofbesparing van 3% een groot verschil. Naast de langere levensduur van het materieel en de aanzienlijke CO2 besparing, biedt een lager verbruik een forse financiële besparing.“

Automatische belevering


Op Coremans’ thuisbasis in Breda staat een tank installatie met pomp waar de eigen wagens zelf OK X-Drive Diesel kunnen tanken. Deze tank wordt op afstand gemonitord en op basis van het brandstofniveau automatisch beleverd door OK Oliecentrale. Hierdoor wordt er nooit misgegrepen. Daarnaast staan op de diverse projectlocaties IBC’s (mobiele brandstoftanks) die door OK Oliecentrale op verzoek worden gevuld, zodat graafmachines, bulldozers, shovels etc. ter plekke kunnen tanken.
Medewerkers Gebr. Coremans aan het werk op locatie.
Directeuren Arjen Coremans (links) en Bram Coremans (midden) met Wil Valks van OK Oliecentrale op een van de projectlocaties in Breda waar de tankwagen zojuist X-Drive Diesel heeft geleverd.
Aan het laden
Aan het laden