GTL Fuel

GTL Fuel


De verstedelijking neemt toe. En daarmee het aantal voertuigen en dus de luchtverontreiniging als gevolg van uitlaatgassen. Wanneer u de lokale uitstoot van uw wagenpark vermindert, zorgt u direct voor een betere luchtkwaliteit. Hiermee kunt u voldoen aan lokale milieuvoorschriften, versterkt u uw bedrijfsimago en verbetert u bovendien het welzijn van uw medewerkers.

Lokale uitstoot verminderen
Door over te gaan van diesel naar GTL Fuel (Gas-To-Liquids), kunt u dit per direct realiseren. Deze vloeibare brandstof, gemaakt van aardgas, verbrandt schoner dan conventionele diesel uit aardolie. Hierdoor produceert uw wagenpark minder lokale uitstoot zoal stikstofoxiden, NOx, SOx en zwaveloxiden en is er sprake van minder zichtbare zwarte rook (fijnstof).
Voordelen GTL Fuel
 • Vermindert de lokale uitstoot
 • Kan zonder aanpassingen direct in bestaande (zware) dieselvoertuigen worden gebruikt
 • Is geschikt voor zowel oudere als nieuwe dieselmotoren
 • Kan helpen om het geluid van de motor te verminderen
Hoe wordt GTL Fuel gemaakt?
Het omzetten van gas in vloeibare brandstof is een complex chemisch proces. Het productieproces bestaat in het kort uit drie belangrijke stappen:
 1. Gasificatie: door gedeeltelijke oxidatie van aardgas wordt synthesegas (CO en H2) gemaakt
 2. Synthese: het synthesegas wordt bij lage temperatuur omgezet in vloeibare koolwaterstoffen met als resultaat een synthetische ruwe olie
 3. Hydrokraken: de ruwe olie wordt opgesplitst in paraffinische producten van hoge kwaliteit
GTL Fuel eigenschappen
 • Nagenoeg vrij van zwavel en aromaten
 • Helder (als water)
 • Vrijwel reukloos
 • Hoog cetaangetal (75-80)
 • Niet-toxisch
 • Goed biologisch afbreekbaar
 • Goede koude-vloei-eigenschappen
Downloads:
Download flyer
Download productinformatieblad
Download veiligheidsblad 
Aan het laden
Aan het laden