JdB groep en OK X-Drive sterk in CO2-reductie

Hoofddorp, november 2021 Wat in 1946 begon als transporteur van suikerbieten is inmiddels uitgegroeid tot een grote speler als het gaat om grond-, weg- en waterbouw: familiebedrijf Den Breejen, de huidige JdB groep. Wilco den Breejen en Roeland den Breejen, beiden directeur en eigenaar, zijn ondernemers met een speciale liefde voor grond. Zij zijn pragmatisch en ambitieus, ook op het duurzame vlak. Zo hebben zij de afgelopen jaren bewuste keuzes gemaakt met oog op het hergebruik van grond en het reduceren van CO2, waardoor zelfs de in het oog springende rode JdB vrachtwagens, graafmachines en shovels steeds groener worden.

De grondwerkzaamheden van JdB spelen zich af in een groot deel van Nederland (met name grote randstad). Dagelijks zijn de ‘JdB-helden’, zoals ze intern genoemd worden, dan ook in de weer met zo’n 45 eigen vrachtwagens en maar liefst 40 grondverzetmachines om op meerdere projectlocaties grond te verzetten. Al dit materieel heeft brandstof nodig, al dan niet ondersteund door elektrische motoren. “Een van onze CO2 doelstellingen is een significante brandstofreductie. Om dit te kunnen realiseren kiezen we waar mogelijk voor groene oplossingen. Zo zetten we steeds vaker hybride machines in en kijken we tegelijkertijd kritisch naar de dieselbrandstof die dan nog altijd nodig is om onze motoren en machines optimaal te laten presteren”, aldus Gerrit Schrage, onder andere verantwoordelijk voor de inkoop van brandstoffen binnen JdB groep.

Lager verbruik dus minder CO2


Dennes Janssens, accountmanager OK Oliecentrale: “Wij krijgen steeds vaker vraag naar brandstofoplossingen die een gunstig effect hebben op het terugdringen van de CO2 uitstoot, zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties of vraagt om extra investeringen. In die gevallen adviseren wij te kiezen voor onze geadditiveerde X-Drive Diesel. Deze premiumdiesel voldoet net als basisdiesel aan de NEN EN-590 norm, maar bevat extra reinigende eigenschappen in de vorm van additieven. Hierdoor blijft de verbrandingsmotor schoner, waardoor het verbruik afneemt. In het geval van JdB groep met wel 4%”.

Boordcomputers meten het verbruik

De vrachtwagens van de JdB groep zijn voorzien van boordcomputers, waarmee het daadwerkelijke verbruik nauwkeurig uitgelezen kan worden. Na een proefperiode van vier maanden kwam uit de testresultaten naar voren dat met OK X-Drive Diesel maar liefst 4% minder brandstof nodig was geweest dan wanneer er basisdiesel gebruikt zou zijn; dus een CO2 reductie van 4%.

"De belofte dat overstappen van basisdiesel naar OK X-Drive Diesel een significante brandstofbesparing op zou leveren en dus ook bij zou dragen aan onze doelstelling om CO2 te reduceren, was reden voor ons om de proef op de som te nemen. Met een besparing van 4% zijn de resultaten boven verwachting.“

Gerrit Schrage, JbB groep

Aan het laden
Aan het laden