HVO


HVO


Wat is HVO?
HVO is een duurzame vervanger van diesel en staat voor Hydrotreated Vegetable Oil. Het is verkrijgbaar in pure vorm (HVO 100), maar ook als blend met fossiele diesel. Dan spreekt men bijvoorbeeld over HVO 20 (20% HVO, 80% fossiele diesel), ook wel bekend als blauwe diesel of groene diesel.

Normen en specificaties
HVO wordt uit een restafvalproduct gemaakt. Na het chemische proces (raffinage), blijft er een synthetische diesel over met een EN15940 specificatie. Deze specificatie is wereldwijd vastgelegd, net als de bekende EN590 specificatie voor diesel. De meeste nieuwe machines hebben toestemming en goedkeuring voor het gebruik van EN15940. Oudere machines hebben dit niet allemaal; de reden is dat er door de fabrikanten geen testen meer worden gedaan van oudere machines op EN15940. Overigens voldoet HVO aan alle EN590 specificaties, behalve het soortelijk gewicht: HVO is iets lichter per liter dan diesel. Technisch is de overstap dus geen probleem.

Download productinformatieblad HVO100
Download veiligheidsblad HVO (t/m 50%)
Minder uitstoot
Met HVO kunt u een besparing realiseren van max. 89% op de CO2 uitstoot. Daarnaast is er een verminderde uitstoot van max. 34% van fijnstof en max. 37% van de NOx ten opzichte van het gebruik van fossiele diesel. (Cijfers voor 100% HVO blend.)

Overstappen op HVO
HVO is een drop-in fuel. Dit betekent dat er in elke dieselmotor kan worden overgeschakeld van reguliere diesel naar HVO, zonder aanpassingen aan motor en/of tankinstallatie. HVO is volledig mengbaar met diesel: tanks hoeven niet vooraf te worden gereinigd of schoongemaakt.

Voordelen HVO
  • Verbeterde koude start
  • Minder uitstoot van roet
  • Minder verbruik AdBlue
  • Kans op bacterievorming en algen is nihil.
  • Afname van roetfilter gerelateerde problemen
  • Biologisch afbreekbaar.
  • Geen bijgemengd biocomponent, dus geen filterblocking perikelen in de winter.

Referenties:

Aan het laden
Aan het laden