Loxam gaat voor CO2 neutraal

Loxam kiest voor CO2 neutrale brandstof


Loxam, toonaangevend in de verhuur van materieel, gereedschappen, hoogwerkers en aggregaten, heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog op de agenda staan. Op het gebied van brandstof maakten zij al in 2019 de eerste groene stap door over te gaan op Shell GTL Fuel, waarmee zij de lokale uitstoot per direct aanzienlijk terugbrachten en daarmee voor zowel klanten als medewerkers een schonere werkomgeving creëerden. Dit jaar is Loxam nog een stapje verder gegaan door dit schonere alternatief voor diesel ook nog eens CO2 neutraal in te kopen.

Wereldwijd was Loxam het eerste verhuurbedrijf dat niveau 3 van de ISO 26000 norm op het gebied van MVO behaalde. Inmiddels hebben zij onder de noemer ‘LoxGreen’ op vele fronten stappen gemaakt om te verduurzamen en kleurt het in het oog springende Loxam rood steeds een beetje groener. Marcel van der Laan, Commercieel Directeur Loxam: “Het belang van duurzaam ondernemen blijft groeien. Ook onze klanten worden zich hier steeds bewuster van. Als Loxam hebben wij dit dan ook hoog op de agenda staan. Daar waar wij als verhuurbedrijf ons steentje bij kunnen dragen aan een beter milieu en klimaat, doen we dat. Dus ook op het gebied van brandstoffen.”

Een deel van het machinepark van Loxam wordt elektrisch aangedreven. Daar waar dit (nog) niet mogelijk is, worden de machines door Loxam zowel op locatie als bij afgifte afgetankt met Shell GTL Fuel. Dit merkt de klant direct: er is nauwelijks sprake van zwarte rook en de uitstoot van fijnstoffen is minimaal. Wat de klant niet meteen merkt, maar wel van grote invloed is op het klimaat, is dat de CO2 uitstoot die er nog wel is, gecompenseerd wordt. Ofwel, per saldo heeft het brandstofverbruik van Loxam materieel geen negatieve invloed op de totale CO2 emissie.

Dennes Janssens, Accountmanager OK Oliecentrale: “Als brandstofleverancier krijgen wij steeds vaker de vraag van klanten om duurzame oplossingen. CO2 uitstoot vermijden door bijvoorbeeld de auto te laten staan of volledig over te gaan op elektrische aandrijving is nu eenmaal niet altijd en voor iedere onderneming even makkelijk te realiseren. In die gevallen is vermindering of compensatie van de CO2 een prima alternatief. Verminderen kan bijvoorbeeld door te kiezen voor onze schonere en/of zuinigere brandstoffen. Daarnaast bieden wij bedrijven de mogelijkheid de CO2 uitstoot die dan nog overblijft, te compenseren. Dit doen we door op basis van het jaarlijks afgenomen aantal liters te investeren in gecertificeerde duurzame energieprojecten.”

Door de landelijke dekking die OK Oliecentrale biedt, is de CO2 neutrale brandstof ook op locatie te leveren. Marcel van der Laan: “Zoals gezegd, daar waar wij ons steentje bij kunnen dragen, doen we dat. Dus ook op klantlocaties waar wij de brandstof verzorgen, levert OK Oliecentrale deze namens ons CO2 neutraal. Klanten die zelf tanken, hebben in principe zelf de keuze. Al zullen wij ze zeker stimuleren ons voorbeeld te volgen.”
Aan het laden
Aan het laden