AdBlue

Art nr. 40010364
AdBlue wordt toegepast om de uitstoot van NOx-emissies te verminderen in voertuigen die zijn uitgerust met SCR-technologie. AdBlue zet schadelijke NOx in de uitlaatgassen om in onschadelijke stikstof en waterdamp. SCR-Technologie wordt toegepast in vrachtwagens, bussen tractoren en andere "off-road"
Volledige beschrijving
Dit product kan op dit moment niet worden besteld.
Eigenschappen:

AdBlue® is een oplossing in water die ongevaarlijk is zoals in het kader van de relevante Europese chemische producten wetgeving wordt gesteld. Voorts is het niet geclassificeerd als gevaarlijke substantie in het kader van de relevante materialen- en de vervoerverordeningen.
Indien een kleine hoeveelheid AdBlue® in contact komt met de huid, kan deze eenvoudig met grote hoeveelheden water worden gewassen. Een bedreiging voor de volksgezondheid kan vrijwel worden uitgesloten. AdBlue® wordt gemakkelijk ontbonden door microben. Het gevaar dat het aan het oppervlaktewater en de bodem stelt is daarom zeer laag. Dienovereenkomstig, is het geplaatst in de laagste Duitse klasse van het watergevaar, WGK 1. Dankzij de goede afbreekbaarheid kunnen kleine hoeveelheden van gemorste AdBlue® eenvoudig met ruim water worden weggespoeld in het riool.


Downloads:
Download veiligheidsblad


Ook verkrijgbaar:
10 L
BULK
1000 L
4X5 L
208 L
Omschrijving

AdBlue wordt toegepast om de uitstoot van NOx-emissies te verminderen in voertuigen die zijn uitgerust met SCR-technologie. AdBlue zet schadelijke NOx in de uitlaatgassen om in onschadelijke stikstof en waterdamp. SCR-Technologie wordt toegepast in vrachtwagens, bussen tractoren en andere "off-road" voertuigen. Ga Ad Blue niet mengen met andere vloeistoffen. Indien de maximum geadviseerde opslagtemperatuur van 25°C wordt gehandhaafd, blijft AdBlue® minstens 18 maanden na productie aan de vereisten van ISO 22241 voldoen. Indien deze geadviseerde opslagtemperatuur wordt overschreden, wordt deze periode dienovereenkomstig verminderd. AdBlue® bevriest bij -11°C. Wanneer bevroren AdBlue® gematigd terugkeert in een vloeibare staat, kan deze zonder vermindering van kwaliteit worden gebruikt.

    Aan het laden
    Aan het laden